Na titulnú stranu Navigácia: Poplastované pletivo, ploty, drôty, pletivá | Dodacie podmienky a doprava | Spracovanie osobných údajov v súlade s nariadením EÚ

Spracovanie osobných údajov v súlade s nariadením EÚ

V súvislosti so všeobecným európskym nariadením o ochrane osobných údajov (angl. skratka GDPR - General Data Protection Regulation) informujeme naších klientov o spracovaní osobných údajov v e-shope www.pletivo-msd.sk. Účelom nariadenia GDPR je vyššia miera ochrany osobných údajov, prehľad o ich spracovaní a právach klienta.

Osobné údaje sú spracovávané výhradne v súlade s platnou legislatívou a súhlasom klienta. Je iba na slobodnom rozhodnutí klienta, či svoj súhlas v nami navrhnutom rozsahu poskytne, alebo neposkytne. Poskytnutie súhlasu je úplne dobrovoľné a raz poskytnutý súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Rozsahom poskytnutého súhlasu sme viazaný a plne ho rešpektujeme.

1. Účel spracovania

Klientami poskytnuté osobné údaje spracovávame za účelom:

 • realizácie objednávok, resp. objednaných služieb
 • fakturácie
 • doručenie objednávok na kontaktnú adresu
 • zlepšovanie naších služieb

2. Rozsah spracovania

Klienti nám k spracovaniu vedome poskytujú nasledovné osobné údaje:

 • meno
 • priezvisko
 • ulica a súpisné číslo
 • poštové smerovacie číslo
 • mesto
 • štát
 • krajina
 • telefónne číslo
 • e-mailová adresa
 • názov spoločnosti
 • IČO
 • DIČ
 • IČ DPH


Osobné údaje, ktoré nám klienti poskytujú nevedome:

 • IP adresa
 • Kamerové záznamy z predajní a priestorov Konado s.r.o.

3. Odovzdanie osobných údajov tretím stranám

Klientami poskytnuté osobné údaje budú odovzdané tretím stranám iba vtedy, ak je to nevyhnutné v rámci plnenia kúpnej zmluvy na základe oprávneného záujmu, alebo pokiaľ ste s tým vopred vyslovili súhlas.

Osobné údaje naších klientov môžu byť poskytnuté nasledovným tretím stranám:

 • prepravcom s cieľom dodania objednaných produktov alebo služieb a riešenia reklamácií vrátane odstúpenia od zmluvy
 • právnym alebo finančným zástupcom, súdom za účelom spracovania daňových dokladov, vymáhanie pohľadávok alebo ďalších dôvodov vyplývajúcich z plnenia našich zákonných povinností
 • verejným orgánom (napr. Polícia)
 • webová metrika a analitika (Google Analitics) pre účely identifikácie používateľa, zaznamenania jeho správania sa a merania návštevnosti.

4. Súbory Cookies

Pre potreby prispôsobenia obsahu nášho e-shopu preferenciám naších klientov používame súbory Cookies. Cookies sú malé dátové súbory, ktoré si náš e-shop ukladá do Vášho webového prehliadača pri jeho návšteve. Pokiaľ nesúhlasíte s použitím súborov Cookies, nastavte si vlastné pravidlá pre použitie Cookies vo webovom prehliadači na Vašom zariadení. V prípade, že zakážete použitie súborov Cookies, môže byť funkčnosť e-shopu obmedzená.
Súbory Cookies spracovávame výlučne pre interné potreby a neposkytujeme ich tretím stranám.

5. Zabezpečenie osobných údajov a doba uchovávania

Pomocou technických a organizačných opatrení zabezpečujeme systémy zhromaždovania a spracovávania osobných údajov proti strate a proti zničeniu. Taktiež  ich chránime proti prístupu neoprávnených osôb k týmto údajom, ich pozmeňovaniu či rozširovaniu.

6. Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje naších klientov budú bezpečne uložené, zhromažďované, spracovávané a archivované z dôvodu vedenia účtovných záznamov a dokladov po dobu 10 rokov (na základe článku č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) od poslednej realizovanej objednávky.

7. Práva klienta pri spracovaní osobných údajov

 • Právo na prístup k údajom
  Používateľ e-shopu má právo na získanie informácií o účele a rozsahu spracovania jeho osobných údajov.
 • Právo na prenositeľnosť údajov
  Povinnosťou správcu je predať nositeľovi údajov všetky o ňom spracovávané informácie v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte. Uplatnením tohto práva získava používateľ kontrolu nad svojimi osobnými údajmi a má rovnako možnosť ich v takto získanej podobe predať inému správcovi.
 • Právo na opravu údajov
  Používateľ má právo v prípade podozrenia na nesprávnosť uložených údajov požiadať správcu údajov o opravu.
 • Právo na obmedzené spracovanie údajov
  Používateľ má právo na to, aby správca obmedzil spracovanie jeho osobných údajov, alebo neprístupnil vybrané osobné údaje, alebo dočasne odstránil zverejnené údaje.
 • Právo na vymazanie údajov.
  Používateľ má právo na vymazanie svojich osobných údajov bez zbytočného odkladu, pokiaľ už nie sú potrebné pre účel, pre ktorý boli zhromažďované, alebo spracovávané a pominul zákonný dôvod ich prípadnej archivácie. Pri požiadavke na vymazanie údajov budú všetky nenávratne vymazané a súvisiace objednávky (ak existujú) anonymizované.
 • Právo na zabudnutie
  Používateľ má právo na vykonanie primeraných krokov, vrátane technických opatrení, k vymazaniu všetkých odkazov na svoje osobné údaje a ich kópie, ak pominul zákonný dôvod ich prípadnej archivácie.
 • Právo vzniesť námietku
  Používateľ má právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, alebo pokiaľ nemá možnosť uplatniť právo na výmaz.
 • Právo podať sťažnosť
  Používateľ má právo podať sťažnosť dozornému orgánu pokiaľ sa domnieva, že spracovaním jeho osobných údajov je v rozpore s nariadením GDPR.

Pre uplatnenie svojich práv súvisiacich so spracovaním osobných údajov, alebo otázok k tejto téme,  sme Vám k dispozícií  na e-mailovej adrese info.konado@gmail.com.

Na vybavenie žiadostí sa vzťahuje zákonom stanovená lehota max. 30 dní.

Konado s.r.o. je ako prevádzkovateľ e-shopu www.pletivo-msd.sk povinný zaznamenávať všetky požiadavky klientov v súvislosti so stiahnutím, opravou a vymazaním ích údajov.

8. Účinnosť

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobudli platnosť od 4.6.2018.

Konado s.r.o.
Ivan Oboňa-konateľ

v Handlovej, 23. mája 2018

Akékoľvek publikovanie, kopírovanie, šírenie alebo iné použitie obsahu je bez písomného súhlasu MSD a.s. zakázané (zákaz neplatí pre zmluvných partnerov MSD a.s.)

Webdesign Kleindesign.cz | Redakčný systém i-servis.cz | Copyright © Moravskoslezské drátovny a.s.